Talk icon

Informacje

20-03-2023

Autor: Świat Rolnika

Nastroje konsumenckie wyraźnie się poprawiły. Rosną jednak obawy o stabilność zarobków

Nastroje konsumenckie

Nastroje konsumenckie wyraźnie się poprawiły – wynika z badania "Radar konsumencki" przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia. 

Jak zaznaczono w badaniu, Polacy dużo lepiej oceniają swoją jakość życia i są bardziej skłonni do zakupów, ale istotnie zwiększyły się obawy o stabilność zarobków. Wyjaśniono również, że przedstawione wskaźniki to różnica między odsetkiem odpowiedzi negatywnych a odsetkiem odpowiedzi pozytywnych na dany temat.

Nastroje konsumenckie są wyraźnie lepsze niż w lutym

"Analizując wyniki z marca wyraźnie widać poprawę nastrojów konsumenckich" – oceniono w badaniu "Radar konsumencki" przeprowadzonym przez ARC Rynek i Opinia. Badanie co miesiąc pokazuje kilka wskaźników obejmujących nastroje konsumenckie. Jak podano, wskaźniki te to różnica między odsetkiem odpowiedzi negatywnych a odsetkiem odpowiedzi pozytywnych na dany temat.

Według danych ARC Rynek i Opinia wskaźnik optymizmu jest wyższy niż w ubiegłym miesiącu o 3 pkt (wzrost z poziomu 16 pkt do 19 pkt) i tym samym okazał się najwyższy w porównaniu z ostatnim półroczem.

"Stan polskiej gospodarki oceniany jest nadal dość negatywnie, jednak wynik na poziomie minus 50 pkt jest najlepszym w ciągu ostatniego pół roku" – stwierdzono. Dodano, że Polacy dużo lepiej oceniają swoją jakość życia (wzrost z minus 25 pkt do minus 16 pkt). 

"Mimo że ten wskaźnik ma nadal wartość ujemną, to jest ona obecnie najwyższa na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy" – zauważyli autorzy badania.

Nastroje konsumenckie

Wskazali zarazem, że "istotnie zwiększyły się obawy o stabilność zarobków (16 pkt w porównaniu z 26 w poprzednim miesiącu i 36 pkt pół roku temu), minimalnie wzrosły obawy dotyczące utraty pracy (o 2 pkt z poziomu minus 45 pkt do poziomu minus 47 pkt)".

"Wyniki najnowszego pomiaru, który obejmował nastroje konsumenckie, pokazują, że następuje pewien rozdźwięk pomiędzy poprawiającymi się nastrojami konsumenckimi związanymi ze zwiększoną chęcią zakupu produktów i usług oraz ogólną oceną sytuacji ekonomicznej czy spadającymi oczekiwaniami inflacyjnymi, a z wzrastającymi obawami związanymi ze stabilnością realnych zarobków" – zwrócono uwagę w opracowaniu.

Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia wyjaśnił, że źródeł tego zjawiska można upatrywać z jednej strony w informacjach o spadającej inflacji, wychodzeniu już z kryzysu spowodowanego m.in. wysokimi cenami energii, z drugiej zaś – do konsumentów coraz częściej docierają informacje o zwolnieniach i o spadającym tempie wzrostu ekonomicznego, które może potencjalnie grozić perturbacjami na rynku pracy.

Zobacz także: Minister finansów: Inflacja powinna zacząć spadać od marca

fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2023